Bij Flevo Zon is sprake van een gevarieerd zorgaanbod, om zo voor eenieder die dit nodig heeft iets te kunnen bieden. Veelal wordt ervaren dat een cliënt na verloop van tijd uitstroomt en er op zoek wordt gegaan naar een nieuwe passende plek. Bij Flevo Zon wordt zowel begeleiding/dagbesteding als wonen geboden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om door te stromen, op een voor de cliënt bekende en veilige plek. Geen nieuwe omgevingen en mensen, maar binnen een bekende plek toegroeien naar een vergroting in zelfstandigheid.