Bij Flevo Zon is sprake van een gevarieerd zorgaanbod, om zo voor eenieder die dit nodig heeft iets te kunnen bieden. Veelal wordt ervaren dat een cliënt na verloop van tijd uitstroomt en er op zoek wordt gegaan naar een nieuwe passende plek. Bij Flevo Zon wordt zowel begeleiding/dagbesteding als wonen geboden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om door te stromen, op een voor de cliënt bekende en veilige plek. Geen nieuwe omgevingen en mensen, maar binnen een bekende plek toegroeien naar een vergroting in zelfstandigheid.

De verschillende zorgvormen worden geboden door gediplomeerde en ervaren begeleiders. Begeleiding en behandeling vindt plaats aan de hand van een vaste werkwijze en structuur, waarin het zorgplan leidend is en activiteiten passend bij de zorgdoelen centraal staan. Zorgdoelen kunnen onder andere gericht zijn op de omgang met emoties, het aangaan en onderhouden van sociaal contact, maar ook op ontspanning en vertrouwen krijgen in zichzelf en/of de omgeving. Flevo Zon vindt een nauwe samenwerking met alle betrokkenen (gezinssysteem, school, zorginstanties) van groot belang, omdat ook al deze betrokkenen invloed hebben op het kind en daarmee op diens ontwikkeling.