Bij Flevo Zon is sprake van een gevarieerd zorgaanbod, om zo voor eenieder die dit nodig heeft iets te kunnen bieden. Daarnaast probeert Flevo Zon een doorstroommogelijkheid te creëren, waardoor je al jong bij Flevo Zon kan starten, maar ook de mogelijkheid hebt om binnen Flevo Zon door te groeien. Veelal wordt ervaren dat een cliënt na verloop van tijd uitstroomt en er op zoek wordt gegaan naar een nieuwe passende plek. Bij Flevo Zon wordt zowel begeleiding als wonen geboden, voor zowel jong als oud. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om door te stromen, op een voor de cliënt bekende en veilige plek. Geen nieuwe omgevingen en mensen, maar binnen een bekende plek toegroeien naar een vergroting in zelfstandigheid.