Flevo Zon biedt dagbesteding gericht op dieren voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar, waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand, verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Dagbesteding gericht op dieren kan worden geboden op basis van individuele begeleiding en op basis van groepsbegeleiding. Dagbesteding gericht op dieren wordt vijf dagen per week geboden, waarbij de tijden kunnen variëren en uit wordt gegaan van maatwerk, passende bij de cliënt en diens behoeften.

De cliënt en begeleider werken gezamenlijk aan het welzijn van de dieren, waaronder de gezondheid van de dieren op peil houden, het schoonhouden van de verblijven en zorgen voor voldoende aandacht en beweging. Onderliggend geldt als uitgangspunt het zorgplan, welke wordt opgesteld bij de start. Het zorgplan is leidend in de uitvoering van de uiteenlopende taken. Omgang met dieren kan tot een doeltreffend effect leiden in begeleiding van cliënten en vormt daarom bij dagbesteding gericht op dieren als belangrijkste middel om tot groei in zorgdoelen te komen.

Indicatie

  • Zorg in natura (ZIN)
  • Persoonsgebonden budget (Pgb)