Flevo Zon biedt dagbesteding voor jeugd vanaf 14 jaar en volwassenen, waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Dagbesteding kan worden geboden op basis van individuele begeleiding en op basis van groepsbegeleiding. Dagbesteding wordt vijf dagen per week geboden, waarbij de tijden kunnen variëren en uit wordt gegaan van maatwerk, passende bij de cliënt en diens behoeften.

De cliënt en begeleider werken gezamenlijk aan klussen op het terrein en/of klussen rondom de dieren, waaronder de gezondheid van de dieren op peil houden, het schoonhouden van de verblijven en zorgen voor voldoende aandacht en beweging. Onderliggend geldt als uitgangspunt het zorgplan, welke wordt opgesteld bij de start. Het zorgplan is leidend in de uitvoering van de uiteenlopende taken. Omgang met dieren kan tot een doeltreffend effect leiden in begeleiding van cliënten en vormt daarom bij dagbesteding gericht op dieren als belangrijkste middel om tot groei in zorgdoelen te komen.

Indicatie

  • Jeugdwet (ZIN, PGB)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (ZIN, PGB)
  • Wet langdurige zorg (ZIN, PGB)