De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorgaanbieders tot het instellen van een cliëntenraad.

De medezeggenschap werd voorgaande jaren georganiseerd vanuit iedere doelgroep in de vorm van een huiskameroverleg. Om dit te professionaliseren heeft Flevo Zon een cliëntenraad geïnstalleerd begin 2018.  In deze raad hebben vertegenwoordigers/cliënten van de gezinshuizen, bewoners en de zorgboerderij zitting.

Naast een cliëntenraad worden tijdens de evaluatiegesprekken met ouders/vertegenwoordigers/cliënten altijd gevraagd naar hun mening over de geleverde zorg door Flevo Zon. Dit vindt Flevo Zon een belangrijk bespreekpunt, want uiteindelijk gaat het ons om het welzijn van onze cliënten en zijn wij altijd op zoek naar hoe wij de kwaliteit kunnen verhogen.

Doel van de cliëntenraad is:

  • de raad is spreekbuis voor de cliënten;
  • de raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen;
  • de raad adviseert gevraagd en ongevraagd , met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad door een e-mail te sturen naar cliëntenraad@flevozon.nl.