Cliëntenraad

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorgaanbieders tot het instellen van een cliëntenraad.

De medezeggenschap werd voorgaande jaren georganiseerd vanuit iedere doelgroep in de vorm van een huiskameroverleg. Om dit te professionaliseren heeft Flevo Zon B.V. een cliëntenraad geïnstalleerd begin 2018.  In deze raad hebben vertegenwoordigers / cliënten van de gezinshuizen, bewoners en de zorgboerderij zitting.

Naast een cliëntenraad worden tijdens de evaluatiegesprekken met  ouders / vertegenwoordigers / cliënten altijd gevraagd naar hun mening over de geleverde zorg door Flevo Zon. Dit vindt Flevo Zon een belangrijk bespreekpunt, want uiteindelijk gaat het ons om de welzijn van onze cliënten.

Doel van de cliëntenraad is:

  • de raad is spreekbuis voor de cliënten;
  • de raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen;
  • de raad adviseert gevraagd en ongevraagd , met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Als gecertificeerd lid van de NBEC, kunnen de cliënten van Flevo Zon daarnaast gebruik maken van de NBEC-cliëntenraad. In deze raad hebben een groep mensen zitting, die de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten behartigt. In deze cliëntenraad zitten cliënten maar ook wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de aangesloten zorgorganisaties. Wanneer u contact wil opnemen met de cliëntenraad van de NBEC waar Flevo Zon bij aangesloten is, kunt de volgende link aanklikken:
https://nbec.nl/cli%c3%abnten/medezeggenschap-cli%c3%abnten