Flevo Zon biedt dagbesteding voor jeugd vanaf 12 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Dagbesteding kan op basis van individuele begeleiding en op basis van groepsbegeleiding worden geboden. Flevo Zon biedt vijf dagen per week dagbesteding, waarbij de tijden kunnen variëren. Er wordt bij de inzet van dagbesteding uitgegaan van maatwerk in tijden en activiteiten, passende bij de cliënt, diens zorgvraag en behoeften.

De begeleiding wordt geboden door gediplomeerde en ervaren begeleiders. Tijdens de dagbesteding kunnen activiteiten als wandelen in rustige en bosrijke omgeving, muziek en zang, klussen, aandacht voor en verzorging van de dieren en activiteiten gericht op creativiteit worden geboden. De zorgvraag wordt vastgelegd in een zorgplan, welke leidend is in uitvoering van de uiteenlopende activiteiten. Alle activiteiten worden ingezet om tot groei in zorgdoelen te komen, de activiteit vormt ook wel het middel waarmee groei wordt getracht te behalen.

Indicatie

  • Jeugdwet (ZIN, PGB)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (ZIN, PGB)
  • Wet langdurige zorg (ZIN, PGB)