Flevo Zon biedt beschermd wonen voor volwassenen vanaf 18 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Flevo Zon is in het bezit van elf appartementen, welke bestemd zijn voor beschermd wonen. De elf appartementen zijn gelegen op het terrein van de zorgboerderij, in een prachtige bosrijke en rustige omgeving. Er zijn volop mogelijkheden tot uiteenlopende activiteiten, waaronder activiteiten rondom dier en natuur.

Bij beschermd wonen ligt de nadruk op het verhogen van zelfstandigheid. Er wordt zorg op maat geboden, passende bij de cliënt, diens zorgvraag en behoeften. De zorgvraag wordt vastgelegd in een zorgplan, welke leidend is in het traject naar zelfstandigheid. Er wordt gewerkt aan de hand van fases, met als uiteindelijk doel zelfstandig wonen met enige of zonder begeleiding. De volwassenen worden begeleid door gediplomeerde en ervaren persoonlijk begeleiders die om en om diensten draaien. Naast de persoonlijk begeleiders behoort ook een zorgcoördinator tot het team. Flevo Zon vindt het belangrijk dat nauw wordt samengewerkt met overige betrokkenen in het belang van de volwassene. Zelfvertrouwen, zelfontwikkeling, saamhorigheid en het toewerken naar zelfstandigheid staan binnen beschermd wonen hoog in het vaandel.

Indicatie

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (ZIN, PGB)
  • Wet langdurige zorg (ZIN, PGB)