Flevo Zon biedt in een woning in Lelystad dag en nacht jeugdhulp aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die vanwege uiteenlopende omstandigheden niet meer in hun eigen gezinssysteem kunnen wonen.

Er wordt in de opvoeding/begeleiding gericht op zelfontplooiing en ontwikkeling, vanuit een huiselijke en veilige sfeer. Daarnaast wordt toegewerkt naar een vergroting in zelfstandigheid, om zo mogelijk als vervolgstap zelfstandig (begeleid) te gaan wonen.

De kinderen worden begeleid door gediplomeerde en ervaren persoonlijk begeleiders die om en om diensten draaien in de woning. Naast de persoonlijk begeleiders behoort ook een zorgcoördinator tot het team. Flevo Zon vindt het belangrijk dat nauw wordt samengewerkt met het bestaande gezinssysteem, school en overige betrokkenen in het belang van de jeugdige. Zelfvertrouwen, zelfontwikkeling, saamhorigheid en het toewerken naar zelfredzaamheid staan binnen de gezinshuizen hoog in het vaandel.

Indicatie

  • Jeugdwet (ZIN, PGB)
  • Wet langdurige zorg (ZIN, PGB)