Gezinshuizen

Flevo Zon biedt in twee woningen in Lelystad dag en nacht jeugdhulp aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die vanwege uiteenlopende omstandigheden niet meer in hun eigen gezinssysteem kunnen wonen. Eén van de woningen is gericht op kinderen (jongens) in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en in de tweede woning wonen kinderen (gemengd) in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Per individu wordt bekeken welke locatie het beste aansluit bij diens (ontwikkelings)behoeften.

Er wordt in de opvoeding/begeleiding gericht op zelfontplooiing en ontwikkeling, vanuit een huiselijke en veilige sfeer. Daarnaast wordt toegewerkt naar een vergroting in zelfstandigheid, om zo mogelijk als vervolgstap zelfstandig (begeleid) te gaan wonen.

De kinderen worden begeleid door gediplomeerde en ervaren persoonlijk begeleiders die om en om diensten draaien in de woning. Naast de persoonlijk begeleiders behoort ook een zorgcoördinator tot het team. Flevo Zon vindt het belangrijk dat nauw wordt samengewerkt met het bestaande gezinssysteem, school en overige betrokkenen in het belang van de jeugdige. Zelfvertrouwen, zelfontwikkeling, saamhorigheid en het toewerken naar zelfredzaamheid staan binnen de gezinshuizen hoog in het vaandel.

Kamertraining

Flevo Zon biedt bij de zorgboerderij kamertraining aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Flevo Zon biedt zeven dagen per week kamertraining in de vorm van individuele begeleiding en groepsbegeleiding passend bij de zorgvraag. Kamertraining wordt geboden wanneer een cliënt de overstap naar volledige zelfstandigheid (nog) niet kan maken en op bepaalde punten begeleiding nodig heeft. Aan het einde van de kamertrainingsperiode is duidelijk welke woonsituatie het meest geschikt is voor de cliënt, waarover Flevo Zon advies geeft en/of ondersteunt in de stap naar een vervolgplek.

Flevo Zon biedt kamertraining aan jongens en meisjes. Kamertraining is een plek waar de jongere zo normaal mogelijk leeft. De jongere leert de benodigde vaardigheden naar groei tot zelfstandigheid, zoals eten koken en boodschappen doen. Het kamertrainingstraject wordt op maat geboden en is flexibel, omdat Flevo Zon altijd wil kijken naar de individuele mogelijkheden en behoeften van de jongere. Het kan zijn dat een jongere een andere trainingssituatie nodig heeft of in een veel korter traject tot zelfstandigheid kan komen. Hier wordt in het kamertrainingstraject rekening mee gehouden, door aan te sluiten bij dat wat nodig is voor de jongere en van daaruit ook wel maatwerk te bieden.

Flevo Zon heeft een team van professionele begeleiders die om en om diensten draaien en de jongeren zo goed mogelijk begeleiden. De begeleiders trainen en begeleiden de jongeren aan de hand van het zogeheten kamertrainingsplan. Daarnaast heeft iedere jongere een persoonlijk begeleider, die samen met de jongere het kamertrainingsplan omzet tot een plan op maat en die geldt als contactpersoon voor alle betrokken partijen. De (persoonlijk) begeleiders worden aangestuurd door een zorgcoördinator, die hen adviseert en coacht en verantwoordelijk is voor het traject van de jongere.

Indicatie

  • Jeugdwet
  • Wet langdurige zorg