Documenten

Afbeeldingsresultaten voor avg

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent hiermee één privacywet. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

In onderstaande verklaring kunt u lezen welke persoonlijke gegevens wij verwerken en waarom. Ook kunt u lezen wat de bewaartermijn is.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator of de kwaliteitsmedewerker.

Privacy Verklaring Flevo Zon_jan 2019 Clienten

Maatschappelijk jaarverslag

Iedere zorginstelling heeft de verplichting om de geleverde zorg te verantwoorden. Ook Flevo Zon doet dit ieder jaar middels een maatschappelijk jaarverslag. De overheid en ons kwaliteitskeurmerk kunnen dan precies lezen hoe wij de zorg leveren en welke middelen hiervoor ingezet worden. Hieronder treft u twee maatschappelijke jaarverslagen aan. Het jaarverslag van 2018 kunt u vinden middels de volgende link;

https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx

Maatschappelijk Jaarverslag Flevo Zon 2017