Privacy verklaring Flevo Zon

Afbeeldingsresultaten voor avg

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent hiermee één privacywet. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

In onderstaande verklaring kunt u lezen welke persoonlijke gegevens wij verwerken en waarom. Ook kunt u lezen wat de bewaartermijn is.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator of de kwaliteitsmedewerker.

Privacy Verklaring mei 2018 AVG