Klachtenregeling

Klachtenregeling

 

 Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over de zorg die Flevo Zon B.V. levert. Graag horen wij dit van u om zo te leren van onze fouten en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Als zorgontvanger heeft u het recht om een klacht over de geleverde zorg in te kunnen dienen. 

Wat te doen bij een klacht?

Wanneer u een klacht heeft dan kunt u de volgende stappen ondernemen.

Bij een klacht, kunt u altijd contact opnemen met Flevo Zon B.V.  Uw contactpersoon hiervoor is Willem Siemensma (zie mailadres). U kunt er ook voor kiezen om eerst zelf met uw eigen contactpersoon de klacht te bespreken. Mocht u om bepaalde redenen hier niet voor kiezen, dan zijn de volgende opties mogelijk:

Wanneer u valt onder jeugdwet  kiezen om uw klacht in te dienen bij het AKJ. Het AKJ heeft vertrouwenspersonen in dienst en kunnen u hierin bijstaan.

Flevo Zon B.V.: Telefoonnummer: 0320-249853

Mailadres van Willem Siemensma, Klachtenfunctionaris

w.siemensma@flevozon.nl


Belangrijke adressen

 AKJ vertrouwenspersoon: telefoonnummer: 088 – 5551000 mailadres: info@akj.nl

Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

AKJ flyer kinderen 6-12

AKJ Flyer Ouders

Klachtenreglement_clienten Flevo Zon B.V.