Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als zorgaanbieder zijn wij lid van de: NBEC, Kwaliteit in kleinschalige Zorg en streven wij naar tevreden cliënten. We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de zorg die Flevo Zon B.V. levert. Graag horen wij dit van u om zo te leren van onze fouten en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Als zorgontvanger heeft u het recht om een klacht over de geleverde zorg in te kunnen dienen. Als zorgaanbieder zijn wij verplicht om u een onafhankelijke klachtenregeling aan te bieden. Flevo Zon B.V. heeft haar onafhankelijke klachtenregeling ondergebracht en uitbesteed bij Klachtenportaal Zorg. Hierdoor voldoet Flevo Zon aan de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Wat te doen bij een klacht?

Wanneer u een klacht heeft dan kunt u de volgende stappen ondernemen.

Bij een klacht, kunt u altijd contact opnemen met Flevo Zon B.V.  Uw contactpersoon hiervoor is Willem Siemensma (zie mailadres). U kunt er ook voor kiezen om eerst zelf met uw eigen contactpersoon de klacht te bespreken. Mocht u om bepaalde redenen hier niet voor kiezen, dan zijn de volgende opties mogelijk:

Wanneer u een officiële klacht wilt indienen, dan zijn wij aangesloten bij de onafhankelijke geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg.

Wanneer u valt onder jeugdwet, kunt u naast Klachtenportaal Zorg ook kiezen om uw klacht in te dienen bij het AKJ. Het AKJ heeft vertrouwenspersonen in dienst en kunnen u hierin bijstaan.

Valt u onder WMO/WLZ, dan kunt u naast de Klachtenportaal Zorg, ook gebruik maken van de vertrouwenspersoon van het NBEC. Zij doen alleen geen uitspraak over de klacht.

Flevo Zon B.V.: Telefoonnummer: 0320-249853

Mailadres van Willem Siemensma, Klachtenfunctionaris

w.siemensma@flevozon.nl


Belangrijke adressen

 AKJ vertrouwenspersoon: telefoonnummer: 088 – 5551000 mailadres: info@akj.nl

Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

NBEC vertrouwenspersoon: telefoonnummer: 036-5483146, op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur. Mailadres: vertrouwenspersoon@nbec.nl

Klachtenportaal Zorg: mailadres: info@klachtenportaalzorg.nl, of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in. Bij spoed bel naar: 06-25186207.

AKJ flyer kinderen 6-12

AKJ Flyer Ouders

Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg Wkkgz