Kinderen / Tieners

Algemeen

Flevo Zon biedt momenteel dagbesteding/individuele begeleiding en beschermd wonen aan 90 kinderen (4-18jr) met een verstandelijke beperking, die zich op sociaal vlak willen ontwikkelen. Vaak is er sprake van multiproblematiek, zoals een complexe thuissituatie en een beperking. Denk hierbij aan autisme, ADHD, Asperger etc.

Dagbesteding

Tijdens de dagbesteding wordt gewerkt aan de emotionele en/of sociale vaardigheden, waarbij activiteiten worden ingezet als middel voor persoonlijke groei. Denk hierbij aan het verzorgen van dieren, paardrijden, sport en spel, knutselen en bakken, dagjes weg etc. Op de boerderij hebben de kinderen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen in een sociale omgeving. Wij geloven in de mogelijkheden van deze kinderen i.p.v. hun beperkingen.

Gezinshuis

Kinderen en tieners in de leeftijd van 4 – 18 jaar die niet meer thuis kunnen wonen die aanspraak kunnen maken op een indicatie voor zorg in de breedste zin van het woord, kunnen terecht bij Flevo Zon. De kinderen/tieners wonen samen in een woning in een woonwijk in Lelystad. De deelnemers worden begeleid door persoonlijk begeleiders die om en om en deels samen de diensten draaien in het huis. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u uw vragen mailen naar:

info@flevozon.nl

Zomerkampen

In de schoolvakanties bieden wij tevens opvang. De dagactiviteiten worden ingedeeld in verschillende thema’s. De ouders/gezaghebbenden kunnen de kinderen hiervoor opgeven. Daarnaast organiseert Flevo Zon jaarlijks twee kampen in de zomervakantie: het paardenkamp en het sport- en spelkamp. Ook kinderen die geen deelnemer zijn van Flevo Zon kunnen deelnemen aan deze kampen, mits ze beschikken over een zorgindicatie. Aanmelden kan via:

info@flevozon.nl.

Afsluitend

Vanuit onze missie doen wij ons uiterste best om iedereen te helpen, ook al vraagt dit enige flexibiliteit en verandering. De kinderen kunnen begeleiding krijgen in groepsverband van geschoolde medewerkers (op mbo en hbo-niveau). Ook, afhankelijk van het zorgcontract, kan er individuele begeleiding gegeven worden door een (geschoolde) medewerker. Deze begeleiding kan plaatsvinden door de weeks (zowel onder schooltijd als naschoolse opvang) als in het weekend (evt. gecombineerd met logeren).

De kinderen mogen zichzelf zijn bij Flevo Zon. Het is erg belangrijk dat zij zichzelf en anderen leren  accepteren zoals zij zijn. Vanuit de pijlers/de dragers van onze missie en visie kunnen we bouwen aan samenwerken, respect, vertrouwen, zelfinzicht etc. Wij merken dat de kinderen de ruimte, de begeleiding en de vele mogelijkheden die wij bieden, waarderen bij Flevo Zon.

Wij geven u graag een rondleiding (op afspraak) op de locatie, zodat u zelf een beeld krijgt van onze werkwijze en omgeving.

Wanneer u een gesprek/rondleiding wilt, willen wij u vragen via de link: “contact” u aan te melden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.