Flevo Zon biedt begeleiding aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Flevo Zon biedt zeven dagen per week verschillende vormen van begeleiding passend bij de zorgvraag, in een prachtige bosrijke en rustige omgeving met volop mogelijkheden tot uiteenlopende activiteiten. Hierbij betreft het onder andere aan activiteiten gericht op sport- en spel, koken en bakken en activiteiten rondom de dieren. Bij Flevo Zon zijn vele dieren beschikbaar die een doeltreffend effect kunnen hebben in de begeleiding die wordt geboden.

De verschillende vormen van begeleiding worden geboden door gediplomeerde en ervaren begeleiders. Begeleiding vindt plaats aan de hand van een vaste werkwijze en structuur, waarin het zorgplan leidend is en activiteiten passend bij de zorgdoelen centraal staan. Zorgdoelen kunnen onder andere gericht zijn op de omgang met emoties, het aangaan en onderhouden van sociaal contact, maar ook op ontspanning en vertrouwen krijgen in zichzelf en/of de omgeving. Flevo Zon kijkt naar het kind en biedt op basis van diens mogelijkheden maatwerk aan. Het is van belang dat tot succeservaringen en groei wordt gekomen en dit kan alleen wanneer het kind centraal staat. Flevo Zon vindt een nauwe samenwerking met alle betrokkenen (gezinssysteem, school, zorginstanties) van groot belang, omdat ook al deze betrokkenen invloed hebben op het kind en daarmee op diens ontwikkeling.

Groepsbegeleiding

Flevo Zon biedt zeven dagen per week groepsbegeleiding aan. Groepsbegeleiding vindt plaats aan de hand van een vaste structuur, waarin zorgdoelen en daarop gerichte activiteiten centraal staan. Er wordt gewerkt in groepen van tien tot vijftien kinderen, waarbij één begeleider per vijf kinderen wordt gehanteerd. Door de weeks wordt naschoolse groepsbegeleiding (inclusief avondmaaltijd) geboden en in de weekenden wordt de gehele dag groepsbegeleiding geboden.

Individuele begeleiding

Flevo Zon biedt zeven dagen per week individuele begeleiding aan. Individuele begeleiding wordt geboden op basis van maatwerk, waarbij aan de hand van zorgdoelen aldoor wordt uitgegaan bij dat wat aansluit bij het kind en diens mogelijkheden om tot ontwikkeling te komen. Flevo Zon streeft daarbij naar een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokkenen (gezinssysteem, school, zorginstanties), omdat al deze betrokkenen invloed hebben op het kind en daarmee ook op diens ontwikkeling.

Ondersteunend onderwijs

Flevo Zon biedt vijf dagen per week ondersteunend onderwijs op basis van individuele begeleiding. Ondersteunend onderwijs kan worden ingezet wanneer sprake is van uitval en/of ter overbrugging naar een nieuwe onderwijssetting. Flevo Zon vindt het belangrijk dat kinderen blijven leren en hiertoe de mogelijkheid krijgen. Ook wanneer dit tijdelijk niet lukt binnen een onderwijssysteem. Flevo Zon biedt door middel van een vaste structuur ondersteunend onderwijs, waarin werken en ontspanning worden afgewisseld. De omgeving, de rust en de middelen zorgen voor een goede balans tussen leren en ontspanning en hierdoor voor het opdoen van nieuwe successen.

Logeren

Flevo Zon biedt in de weekenden logeren (ook wel kortdurend verblijf). Logeren kan worden geboden op basis van individuele begeleiding en op basis van groepsbegeleiding. Het logeerweekend start op vrijdagavond of zaterdagochtend en eindigt op zondagmiddag. Per weekend komen maximaal vijf tot zes kinderen logeren, waarbij wordt gewerkt met een vaste planning en structuur. Overdag wordt deelgenomen aan het dagprogramma op de zorgboerderij. Op zaterdag en zondag wordt er een dagprogramma aangeboden voor de logeerkinderen, maar tevens voor kinderen die niet blijven logeren.

Vakanties

Flevo Zon biedt in vakanties themadagen. Themadagen kunnen worden geboden op basis van individuele begeleiding en op basis van groepsbegeleiding. Thema’s kunnen zijn: dierendag, kook- en bakdag en zwemdag, maar ook kan een themadag worden geboden passende bij de tijd van het jaar, bijvoorbeeld kerstdag. De thema’s variëren per vakantie. Evenals in reguliere weken wordt tijdens themadagen gewerkt aan de hand van een vaste planning en structuur.

Kampweken

Flevo Zon biedt in de zomervakantie kampweken. Kampweken kunnen worden geboden op basis van individuele begeleiding en op basis van groepsbegeleiding. Kampweken worden gericht op een thema, waarbij thema’s kunnen zijn: paardenkamp, sport- en spelkamp en tienerkamp. De thema’s kunnen variëren per zomervakantie. Evenals in reguliere weken wordt tijdens kampweken gewerkt aan de hand van een vaste planning en structuur.

Indicatie

  • Jeugdwet
  • Wet langdurige zorg