Beschermd wonen

Flevo Zon biedt beschermd wonen aan voor volwassenen (vanaf 18 jaar). De nadruk ligt op het verhogen van zelfstandigheid want wij zijn van mening; “wat je zelf kan doe je meestal beter”. Door “zorg op maat” aan te bieden kijken we wat je zelf kan en welke interesses je hebt. Dit resulteert dan in een persoonlijk plan waarin we beschrijven wat je kan, wat beter kan, waarbij je hulp nodig hebt en hoe je dagbesteding eruit ziet. Dit plan wordt beschreven in fases (van 0-5), met als doel om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen met enige of zonder begeleiding.

Wil jij bij ons komen wonen, dan vragen wij het volgende;

  1. Iemand die van dieren houdt. Op de boerderij hebben wij paarden, varkens, kalfjes, honden, katten, ezels, kippen, schapen….
  2. Iemand die bereid is om zich te ontwikkelen tot zelfredzaamheid. Hieronder wordt verstaan: leren koken, leren wassen van eigen kleding, leren schoonmaken van eigen appartement en leren over lichamelijke hygiëne. En een goed dag- en nachtritme leren ontwikkelen. Daarnaast ook bereid zijn om eigen talenten te ontwikkelen.
  3. Omdat je woont in een zelfstandig appartement, betaal je huur. De zorg wordt betaald vanuit je zorgbudget en we rekenen een vergoeding voor de maaltijden.
  4. Je hebt iemand die je helpt met je financiën en iemand die je helpt met het nemen van beslissingen over je zorg (familie of bewindvoerder en/of professionele mentor).
  5. Je moet beschikken over een geldige indicatie afgegeven door het centrum voor indicatiestelling (=CIZ). Wilt u meer informatie over de zorgprofielen die bij ons van toepassing zijn, dan kunt u contact met ons opnemen.
  6. Dagbesteding wil volgen op de boerderij of indien niet van toepassing elders.
  7. Respect hebben voor onze christelijke achtergrond en uit willen dragen van de algemeen geldende normen en waarden.

In- en uitsluitingscriteria

Flevo Zon wil de kwaliteit van zorg hoog houden. Dit houdt in dat wij bepaalde cliënten wel of niet kunnen plaatsen, afhankelijk van de zorgvraag. In onderstaande document tref u de in- en uitsluitingscriteria aan.

FZ-B02 In- en uitsluitingscriteria Flevo Zon B.V. V19 december 2016


Hoe kan je je aanmelden?

Wij willen jou vragen om het “interesseformulier” te mailen naar: wonen@flevozon.nl. Wanneer wij jouw formulier hebben ontvangen wordt er contact met jou opgenomen voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Heeft u vragen, mail dan naar: wonen@flevozon.nl.